O školní družině a školním klubu ve šk. roce 2016/2017

Provoz ŠD:

Po - Pá: 6.30 – 7.40 hod (hl. budova uč. 002)
Po - Čt: 11.40 – 17.30 hod
Pá: 12.05 - 17.00 hod Kabinet družiny - tel: 235 007 504

Ze školní družiny je možné děti vyzvedávat do 13.30 hod či do14.00h, dále pak od 15.00 hod až do ukončení provozu.

V době od 13.30 do 15.00 hod si děti nelze vyzvedávat - program ŠD, pobyt venku na hřišti, vycházky.

Vyzvedávání dětí ze ŠD:

Děti může vyzvedávat pouze osoba, která je uvedená na zápisním lístku a pro kterou je vyrobena kartička osoby způsobilé k vyzvednutí žáka. Pokud bude vyzvedávat dítě někdo jiný ( příbuzní, kamarádka, rodiče spolužáka), musí přinést lísteček s Vaším písemným souhlasem. Dítě, které bude odcházet samo ze ŠD, musí mít také Váš písemný souhlas. Bez lístečku s Vaším podpisem, datem a přesným časem odchodu nebude dítě uvolněno. Rovněž neuvolňujeme děti na základě Vašeho telefonického nebo e-mailového souhlasu. Děkujeme za pochopení.

Informace

Opět se Vás, rodiče, chystáme průběžně informovat o aktivitách, které ve školní družině probíhaly, probíhají, nebo které teprve chystáme. Chceme Vás také průběžně těšit fotografiemi z činností, výletů a jiných akcí, pochlubit se šikovností Vašich dětí při výtvarných a rukodělných zaměstnáních.

Prostřednictvím našich webových stránek Vás také plánujeme informovat o materiálu, který budeme průběžně potřebovat na příležitostné dílny, aby odpadlo nepohodlné opisování informací z nástěnek, a také zde naleznete sdělení o akcích a termínech spojených s našimi návštěvami kin. Doufáme, že budete spokojeni. Jakékoli připomínky a Vaše nápady jsou vítány.

Provoz ŠK:

Školní klub poskytuje otevřenou nabídku spontánních činností (dle vyhlášky  74/2005Sb. o zájmovém vzdělávání), na které žák přichází dle svého uvážení a domluvy s rodiči. Klub je otevřen : PO – PÁ            7.00 – 7.45 HOD                             PO, ÚT, ST, ČT       12.45 – 15.30 HOD             PŘÍSPĚVEK za školní klub a školní družinu je stanoven ve výši 250,- Kč měsíčně, tj. 1250,- Kč za pololetí nebo 2500,- Kč při docházce na celý školní rok. Úhradu ŠD a ŠK zákonní zástupci provádějí bankovním převodem na číslo účtu školy: 1430061/0100 , kde uvedou variabilní symbol žáka, který obdrží od paní vychovatelky.  Pokud se během roku změní situace a žák již nechce nebo nemůže docházet do ŠD či do ŠK, provedou jeho zákonní zástupci odhlášku a případný přeplatek jim bude poukázán na osobní účet.