Základní 
škola
Projekt Učící se škola 4
Naše škola se od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2025 účastní projektu Učící se škola 4 spolufinancovaným Evropskou unií.
Cíl projektu je poskytnout podporu zejména dětem a žákům ohroženým školním neúspěchem (školní asistent), podpořit žáky s odlišným mateřským jazykem (doučování), podpořit žáky v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky (projektová výuka, tandemová výuka, vzdělávání s využitím nových technologií, zážitková pedagogika, propojování formálního a neformálního vzdělávání, aktivizující metody), podpořit žáky při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace (kariérový poradce), podpořit profesní rozvoj pracovníků MŠ, ZŠ a ŠD.
RYCHLÉ ODKAZY
SPOJTE SE S NÁMI
235 007 511
info.skola@zscvrch.cz
ÚŘEDNÍ HODINY
pondělí - pátek: 7.00 -15.30
ADRESA A FAKTURACE
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
ČERVENÝ VRCH
Alžírská 26/680
160 00 Praha 6 - Vokovice
IČ: 481 33 809
DIČ: CZ48133809
ID DS: 9ie3dfp