Distanční způsob vzdělávání od 14.10.2020

Vážení rodiče, vzhledem k pokynům MZ a MŠMT bude od 14. 10. 2020 probíhat ve všech třídách distanční způsob vzdělávání.

  Výuka bude probíhat dle rozvrhu, který je od začátku roku nastaven pro prezenční výuku. Tento rozvrh je samozřejmě k dispozici v systému Bakaláři po přihlášení pod žákovským či rodičovským účtem. Zrušeny zde budou pouze hodiny, které se nebudou konat v důsledku absence pedagoga. V prostředí Bakalářů bude také možné nalézt informace o zadávaných úkolech.

Distanční výuka bude probíhat v prostředí Microsoft Teams, kde budou žákům úkoly zadávány, kde žáci naleznou případné studijní materiály a kde se budou odehrávat online schůzky. Ty nebudou probíhat po celou vyučovací hodinu, žáci budou i část hodin pracovat samostatně. Informaci o tom, zda se v daný den a hodinu bude výuka konat formou online či offline (např. právě samostatná práce) obdrží žáci od jednotlivých učitelů konkrétních předmětů.  Forma výuky žáků 1. stupně se může lišit dle vzdělávacích potřeb žáků (např. v menších skupinách).

Připomínáme, že distanční výuka je povinná, rodiče jsou povinni zajistit účast dítěte nebo dítě omluvit způsobem, jakým omlouvají nepřítomnost při prezenční výuce. 

Distanční výuka bude zaměřena především na hlavní vyučovací předměty (M, Čj, cizí jazyky, D, Z, Př, F, Ch). Předměty výchovného zaměření (Vv, Hv, Tv, SP, Ov, IKV) a volitelné předměty budou vedeny převážně formou zadané samostatné práce pro celé období distanční výuky.

Do konce tohoto týdne (do pátku 16. 10.) zůstávají z rozvrhu vyjmuty volitelné předměty žáků 2. stupně a předměty výchovného zaměření pro žáky 8. a 9. tříd, jak bylo nastaveno v souvislosti s původní, střídavou výukou žáků 2. stupně.Autor cibulkova, 13.10.2020 13:10

Rubriky:   Oznámení