Informace o otevíraných hrazených kroužcích ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče,

na základě Vašich přihlášek otevíráme ve školním roce 2020/21 kroužky uvedené v pdf příloze tohoto příspěvku.

Kroužky zahajují svou činnost v týdnu od 5. října 2020. Výjimkou jsou plavecké kroužky, které již běží.

Naopak - pro nízký počet zájemců nebudou otevřené následující 3 kroužky:

Šachy - 2. stupeň (úterý 15,30 - 16,15 hod.)

Hrajeme si s fyzikou (středa 13,15-14,00 hod.)

Fotbalový kroužek (středa 13,40 – 14,25 hod.)

 

 

Informace k platbám:

Veškeré podklady k platbám (číslo účtu školy, variabilní symbol) za zájmové kroužky obdrží přihlášené děti v tištěné podobě od svých třídních učitelů (1. st.) v příštím týdnu (út-st). 

Platbu za první pololetí nebo na obě pololetí najednou je třeba provést do pátku 2. října 2020 (o dva dny prodloužený termín) převodem na účet školy.

Děkuji,
J. Čurda

Příloha
otevírané kroužky20_21.pdfAutor jcurda, 18.09.2020 14:41