Zařazovací test do MT pro školní rok 2019/2020

Ve středu 15. května  2019 od 8.00 do 8.45 se koná zařazovací test  do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.

Na vchodu do budovy školy bude vyvěšen přehled učeben, ve kterých budou jednotliví žáci test konat. Do budovy žáci naší školy půjdou hlavním vchodem, žáci z jiných škol použijí boční vchod. Do učebny je třeba přijít nejpozději v 7.55. V 8.00 bude test zahájen. Žáci budou mít 45 minut na jeho vyřešení.  Sebou si přinesou pouze psací a rýsovací potřeby a přezutí. O zařazení dítěte do budoucí matematické třídy budou rodiče informováni nejpozději do 24. 5. 2019 prostřednictvím webových stránek školy.Autor cibulkova, 15.05.2019 19:18

Rubriky:   Matematické třídy