Provoz a 
dokumenty
Podnájem prostor
Objednávka musí jako vždy obsahovat:
* Název organizace
* Sídlo organizace
* IČ
* Jméno osoby pověřené jednáním za organizaci
K objednávce doložte i výpis z obchodního rejstříku a doklad o zplnomocnění osoby pověřené jednáním za organizaci, telefonický nebo emailový kontakt, u fyzických osob RČ místo IČ. V objednávce napište prostor, který chcete pronajmout, datum od kdy do kdy, den a hodinu. Druh činnosti, kterou budete v prostoru provozovat. Pokud nemáte stálou hodinu z minulých let, napište ještě náhradní termín.

Podnájem školního hřiště je možný, a to ve všední dny od 18.00 do 20.00 hodin (duben – září).
RYCHLÉ ODKAZY
SPOJTE SE S NÁMI
235 007 511
info.skola@zscvrch.cz
ÚŘEDNÍ HODINY
pondělí - pátek: 7.00 -15.30
ADRESA A FAKTURACE
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
ČERVENÝ VRCH
Alžírská 26/680
160 00 Praha 6 - Vokovice
IČ: 481 33 809
DIČ: CZ48133809
ID DS: 9ie3dfp