Mateřská 
škola
Mateřská škola

MŠ Červený vrch

Mateřská škola Červený vrch, Alžírská 1/647, Praha 6 byla nově zrekonstruována a slavnostně otevřena v září roku 2010. Je to 3 podlažní budova. Ve dvou podlažích je mateřská škola, ve třetím podlaží dvě první třídy, takže děti mohou plynule přecházet do základní školy. Budova je architektonicky a designově moderně řešená, vybavená, provoz plně vyhovuje podmínkám mateřské školy. Školní zahrada je netradičně řešená s řadou nejmodernějších relaxačních a cvičebních prvků rozvíjející základní pohybové dovednosti dětí. Kapacita je 52 dětí, rozdělených do 2 heterogenních tříd v počtu 26 dětí na jednu třídu.
Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu „Svět kolem nás.“ Je zaměřen na rozvoj prosociálních potřeb, návyků a dovedností dětí. Mateřská škola se také ve větší míře věnuje estetickým výchovám, ekologii a environmentální výchově.
Adaptační program je nastaven individuálně, dle vyspělosti a potřeb každého dítěte. Strava je klasická, se zvýšeným přísunem ovoce a zeleniny. Pitný režim je samozřejmostí, k dispozici po celý den.
To, že je MŠ součástí ZŠ nám umožňuje navštěvovat tělocvičnu a v jarních měsících školní bazén, kde děti pod vedením lektora získávají základy plaveckých dovedností. 1x za měsíc máme v MŠ divadlo, koncert či výchovný program, popř. děti jedou do divadla. Každý rok jezdíme na výlet. Je nutné vyzdvihnou i výraznou spolupráci se základní školou. Společně se účastníme řady akcí, projektů, které jsou obrovským oživením a přínosem v přípravě dětí na vstup do ZŠ a v rozvíjení vzájemných vztahů mezi dětmi. V MŠ pracuje i velmi kvalitní rodičovské sdružení. Za zmínku stojí i spolupráce se společností „Dar“ sdružení pro handicapované děti, které zveme na společná divadla, vyrábíme drobné dárky. Společně si hrajeme na školní zahradě.

MŠ Pod Novým lesem

Mateřská škola Pod Novým lesem je školka s bohatou tradicí. Byla uvedena do provozu v roce 1925. Přestože budova nebyla účelově stavěná, uspořádání, vybavení zcela vyhovuje podmínkám a provozu mateřské školy. Je to škola rodinného typu, která umožňuje dětem se zde i tak cítit. Mateřská škola má kapacitou 45 dětí, rozdělených do dvou tříd ve věku 3-4,5 let a 4,5-6 let. Škola je dvoupodlažní, kde v I. podlaží se nachází I. oddělení, lehárna, šatna a vestibul. Ve druhém podlaží je II. oddělení, kancelář, jídelna. Mateřská škola je umístěna v centru starého Veleslavína.
Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu „Svět kolem nás.“ Je zaměřen na rozvoj prosociálních potřeb, dovedností a návyků dětí. Samotné umístění mateřské školy umožňuje se ve větší míře věnovat ekologické a environmentální výchově a to v součinnosti s estetickou výchovou. Základní pedagogickou metodou je hra, prováděná formou činnostního, smyslového a prožitkového učení.
Školní zahrada je netradičně zařízená, kopíruje terén, kterého využila k zabudování moderních relaxačních a cvičebních prvků, které podporují rozvíjení základních pohybových dovedností dětí.
Adaptační program je nastaven individuálně, dle vyspělosti a potřeb každého dítěte. Strava preferuje prvky zdravé výživy, zvýšený příjem ovoce a zeleniny. Pitný režim je samozřejmostí, k dispozici po celý den.
Spojení se základní školou nám dává možnost navštěvovat tělocvičnu a v jarních měsících potom školní bazén, kde děti pod vedením lektora získávají elementární plavecké návyky. 1x za měsíc máme v MŠ divadelní představení, koncert či výchovný program, popř. děti přímo navštíví divadlo. Každoročně  jezdíme na výlet. Významnou úlohu v celém výchovně vzdělávacím procesu má úzké propojení se základní školou. Pořádáme řadu společných akcí a projektů, které mají vliv na přípravu dětí na vstup do ZŠ, na rozvoj prosociálních návyků, toleranci a vzájemnou empatii. V mateřské škole pracuje kvalitní rodičovské sdružení, spoluorganizuje a účastní se nejrůznějších akcí, které vedou k prohloubení vzájemných vztahů.
RYCHLÉ ODKAZY
SPOJTE SE S NÁMI
235 007 511
info.skola@zscvrch.cz
ÚŘEDNÍ HODINY
pondělí - pátek: 7.00 -15.30
ADRESA A FAKTURACE
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
ČERVENÝ VRCH
Alžírská 26/680
160 00 Praha 6 - Vokovice
IČ: 481 33 809
DIČ: CZ48133809
ID DS: 9ie3dfp