Základní 
škola
Matematická třída
Vážení rodiče,
nabízíme Vám možnost přihlásit Vaše dítě do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Výuka v těchto třídách probíhá na naší škole již 38. rokem. Děti, které mají rády matematiku, mají možnost v těchto speciálních třídách svůj zájem dále rozvíjet. Protože se jedná o třídy výběrové, je možné pracovat s dětmi vyšším tempem a učivo probrat do větší hloubky. Tomuto cíli je podřízen obsah i organizace výuky. Děti mají více hodin matematiky, informatiku, ve vyšších ročnících se rozšiřuje i výuka fyziky a chemie. Žáci z těchto tříd se každoročně umisťují na předních místech v různých soutěžích a olympiádách. Úspěšnost v testech Scio je více než srovnatelná s výsledky vrstevníků ve víceletých gymnáziích, v matematice a přírodovědných předmětech je dokonce převyšují.
Škola má informační centrum, jehož součástí jsou internetová knihovna, pracovny multimediální a počítačová. Učíme děti pracovat s informacemi. K tomu mají možnost využívat nejen dobře vybavenou a průběžně doplňovanou knihovnu, ale i internet, ke kterému jsme připojeni pevnou linkou.
V areálu školy máme venkovní vyhřívaný bazén, který žáci využívají v hodinách tělesné výchovy v jarních a podzimních měsících, sportovní areál s víceúčelovým hřištěm s umělým trávníkem a tartanovou dráhou. Děti mají také možnost rozvíjet své estetické vlohy v pěveckém sboru Sedmihlásek nebo se podle svého zájmu přihlásit do některých z více než 20 kroužků (např. keramické, výtvarné, sportovní a další).
Nejlepší spojení ke škole je tramvajemi 26 a 20 (zastávka Červený Vrch) nebo metro trasa A (zastávka Nádraží Veleslavín)
1. září 2024 otevíráme pro absolventy 5. ročníků ZŠ matematickou třídu v 6. ročníku. Přihlášky naleznete v příloze. Je třeba je odevzdat do 7. května 2024. Zařazovací test se bude konat ve středu 15. května 2024 od 8.00. Náhradní termín pro děti, které se nemohou z vážných důvodů zúčastnit, bude v pondělí 20. května 2024 od 8.00. 
Bližší informace získáte na tel. 235007513, 235007515 nebo na internetové adrese www.zscvrch.cz
RYCHLÉ ODKAZY
SPOJTE SE S NÁMI
235 007 511
info.skola@zscvrch.cz
ÚŘEDNÍ HODINY
pondělí - pátek: 7.00 -15.30
ADRESA A FAKTURACE
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
ČERVENÝ VRCH
Alžírská 26/680
160 00 Praha 6 - Vokovice
IČ: 481 33 809
DIČ: CZ48133809
ID DS: 9ie3dfp