Družina 
a školní klub
Družina
Vážení rodiče, v přiložených dokumentech naleznete informace o provozu školní družiny a školního klubu v letošním školním roce 2023/2024.
V tomto školním roce jsme uspořádali jednotlivá oddělení školní družiny následovně. Prvňáčci, druháci, třeťáci a 4.C budou mít vlastní oddělení, žáci 4. A a 4.B pak budou po skupinkách rozděleni mezi ostatní oddělení, a to s ohledem na kapacitu jednotlivých oddělení. Ke koncovému sloučení dojde až v pozdních odpoledních hodinách – sloučíme oddělení 1. a 2. tříd v učebně 004 a oddělení 3. a 4. tříd v učebně 002.
Z hlediska bezpečnosti, co se vyzvedávání žáků ze ŠD týče, setrváváme i nadále u modelu loňských let – tj. u systému kartiček osob způsobilých k vyzvedávání žáka ze ŠD a používání videotelefonů, které zprostředkovávají kontakt rodičům, jejichž děti jsou v družinách umístěných v přízemí. Podrobný rozpis, včetně časového harmonogramu do kdy děti budou v dané třídě v přízemí, naleznete na nástěnce u zvonků zadního vchodu ke školním družinám.
Do klubu přichází a z něj naopak žáci odchází tak, jak se domluví s rodiči a vychovateli. O předem plánovaných akcích (vycházkách, exkurzích…) jsou předem a včas informováni.
Podrobnější informace o chodu a provozu ŠD a ŠK naleznete na webových stránkách školy a na nástěnce u videotelefonů u zadního vchodu do budovy školy.
RYCHLÉ ODKAZY
SPOJTE SE S NÁMI
235 007 511
info.skola@zscvrch.cz
ÚŘEDNÍ HODINY
pondělí - pátek: 7.00 -15.30
ADRESA A FAKTURACE
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
ČERVENÝ VRCH
Alžírská 26/680
160 00 Praha 6 - Vokovice
IČ: 481 33 809
DIČ: CZ48133809
ID DS: 9ie3dfp