Základní 
škola
Absolventské práce 9. ročníku
Cílem absolventské práce žáka 9. ročníku je umožnit žákovi ukázat a zhodnotit, co všechno si osvojil v průběhu 9 let školní docházky.

Základní cíle:

1. Prostřednictvím vlastní práce a prezentace žák předvede své dovednosti, znalosti a případně i své zájmy a koníčky. Žák musí komplexně předvést své schopnosti samostatně pracovat, sám si vybírá konzultanta, volí si téma své práce. Sám si také organizuje a plánuje své dílčí činnosti – vyhledává informace, zpracovává podklady, propojuje poznatky z různých předmětů, případně vkládá i své vlastní zkušenosti. Žák musí také dokázat efektivně obhájit svou práci před veřejností.
2. Učitelé prostřednictvím absolventských prací mohou posoudit, zda se jim podařilo předat žákům klíčové kompetence.
Cíle práce pro žáka:
• vyhledávat a třídit informace,
• pracovat s odbornou literaturou a internetem,
• porozumět danému tématu,
• zpracovat zvolené téma v písemné formě i ve formě stručné prezentace na ITA tabuli,
• dodržovat formální stránku seminární práce,
• dokázat, že do školy nechodil zbytečně. Téma práce – jak vybírat:
• Vyberte si téma, které vás zajímá, nebo téma, o němž již máte určité znalosti. Ty vám usnadní počáteční orientaci.
• Pokud svou silnější stránku spatřujete v praktické činnosti, vyberte si téma, v němž budete provádět pokusy, výzkumy nebo budete něco vyrábět.
• Důležité je vybrat si téma tak, aby pro vás práce byla přínosná a zároveň vás zaujala.

Termíny pro rok 2023/2024

31.10.2023Volba konzultanta
dle dohody s konzultantemOdevzdání teoretické části
červen 2024 Prezentace vaší práce ve školní knihovně
RYCHLÉ ODKAZY
SPOJTE SE S NÁMI
235 007 511
info.skola@zscvrch.cz
ÚŘEDNÍ HODINY
pondělí - pátek: 7.00 -15.30
ADRESA A FAKTURACE
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
ČERVENÝ VRCH
Alžírská 26/680
160 00 Praha 6 - Vokovice
IČ: 481 33 809
DIČ: CZ48133809
ID DS: 9ie3dfp