Organizace výuky v posledním lednovém týdnu

I v nadcházejícím týdnu bude režim výuky stejný.

Ve čtvrtek obdrží žáci 1. a 2. tříd výpisy z vysvědčení za 1. pololetí, a to během 4. vyučovací hodiny. Ve stejnou dobu budou mít žáci ostatních ročníků on-line hodinu se svými třídními učiteli. V této hodině společně zhodnotí 1. pololetí školního roku. Výpisy obdrží až po obnovení prezenční výuky. Další vyučovací hodiny (počínaje pátou hodinou) budou ve čtvrtek 22. 1. z rozvrhu vyjmuty.

Na pátek 29. ledna připadají pololetní prázdniny.Autor jcurda, 22.01.2021 08:45