Zapojení do projektu Aktivní město

Na stránkách aktivnimesto.cz je již možné čerpat příspěvek ÚMČ Praha 6 na zájmové aktivity. V článku níže naleznete informace o tom, jakým způsobem je nutné postupovat v případě zájmu o tento příspěvek. Příspěvek se vztahuje na hrazené kroužky pořádané školou, podmínkou je trvalé bydliště žáka v Praze 6.

Vážení rodiče,

máte-li zájem o finanční příspěvek poskytovaný Úřadem Městské části Praha 6, je třeba postupovat v následných krocích:

1. Zaregistrovat své dítě na webových stránkách www.aktivnimesto.cz - v případě, že jste tak již neučinili.

2. Zaplatit na účet školy částku za kroužek v plné výši.

3. Zažádat o příspěvek na stránkách www.aktivnimesto.cz

Vaši žádost od "Aktivního města" obdržíme a následně potvrdíme. Stane se tak po ověření došlé platby v plné výši na účet školy.
Vyúčtování poté probíhá 1x za měsíc - vždy poté, kdy škola obdrží finanční obnos od provozovatele aktivnimesto.cz. Příspěvek bude školou rodičům zaslán na číslo účtu, ze kterého platba přišla.

Výše příspěvku je letos shodná pro všechny typy aktivit a činí 600,- Kč. 

Podmínkou poskytnutí podpory je trvalé bydliště žáka v Praze 6. Autor jcurda, 24.09.2020 09:05